top of page

Market Research Group

Público·63 miembros

Nikomahova Etika


Nikomahova etika (ili Ethikôn Nikomacheiôn) djelo je grčkog filozofa Aristotela o vrlinama i etičkom karakteru. Knjiga ima istaknutu ulogu u definiranju aristotelovske etike i smatra se jednim od najvažnijih i najutjecajnijih filozofskih djela ikad napisanih. Deset pojedinačnih dijelova koja čine knjigu sastoje se u potpunosti od bilješki s Aristotelovih predavanja na liceju, a posvetio ih je svome sinu Nikomahu.
Nikomahova etika


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2ugOX1&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3TV9qUzpiyU0radM_TbpeWNikomahova etika (grško: Ἠθικὰ Νικομάχεια, Ēthiká Nikomácheia) je najbolj znano in najvplivnejše Aristotelovo delo o etiki. V njej zagovarja etiko vrlin in razpravlja o najvišjem dobrem, srečnem življenju, pravičnosti, užitkih in prijateljstvu. Sestavljena je iz desetih knjig, ki so nastale na podlage zapiskov iz njegovih predavanj na Liceju.


Nikomahova etika je naziv koji se koristi za poznato Aristotelovo djelo o vrlini i moralnom liku. Smatra se jednim od temeljnih djela aristotelovske etike. Sastoji se od deset knjiga temeljenih na bilješkama s predavanja u Liceju koje je ili uredio Aristotelov sin Nikomah ili su mu bile posvećene. U mnogo čemu ova knjiga je slična Eudemovoj etici, s kojom se često uspoređuje.


Prije nego što će tim argumentom pokazati u čemu se sreća, odnosno ljudsko dobro sastoji, razmotrit će formalne zahtjeve koje nešto mora zadovoljiti da bismo ga nazvali ljudskim dobrom.U prethodnim je razmatranjima Aristotel pokazao da je sreća odgovor na pitanje što je ljudsko dobro. Poistovjetiti ljudsko dobro sa srećom još uvijek, medjutim, ne znači reći niti za dobro niti za sreću što je. U smislu u kojem je oko takva poistovjećivanja moguće postići slaganje, riječ je o identifikaciji u kojoj, na jednoj strani, od različitih tipova dobara odabiremo jedno i stavljamo ga na mjesto najvišeg ljudskog dobra a, na drugoj, za tu stvar kažemo da je treba nazvati srećom. Takva identifikacija još ne pretpostavlja da znamo koje od dobara treba staviti na mjesto najvišeg ljudskog dobra, nego samo kaže da što god bilo najviše ljudsko dobro, posjedovanje takva dobra jest ono što čini sretan život. Stoga će se pokušaj da se odredi što u sadržajnom smislu čini ljudsku sreću svoditi na to da se odredi koje je dobro najviše ljudsko dobro. Može se činiti da se u I knjizi Nikomahova etika Aristotel vrti u krug. On najprije pokušava utvrditi da postoji nešto takvo kao što je ljudsko dobro te, nakon što je to utvrdio, ispituje koji su formalni kriteriji koje nešto mora zadovoljiti da bi bilo ljudsko dobro. Na temelju toga ispitivanja pokazuje da je sreća ljudsko dobro, jer jedina zadovoljava spomenute kriterije. Nakon što je pokazao da je sreća ljudsko dobro, nastoji odrediti što je, u sadržajnom smislu , sreća. A to sadržajno odredjenje sreće nije ništa drugo nego definiranje ljudskog dobra. To sad očito nije moguće učiniti niti (ponovnim) ispitivanjem formalnih zahtjeva koje ljudsko dobro treba zadovoljiti, niti to proizlazi iz same identifikacije ljudskog dobra i sreće. Stoga u sljedećem koraku, u kojemu nastoji odrediti u čemu se sreća, odnosno ljudsko dobro sastoji, Aristotel iznosi argument iz ergona, argument koji se temelji na pretpostavci da se čovjekovo dobro podudara s karakterističnom djelatnošću dobra čovjeka.


Učenje o vrlini Aristotel je izložio u svom djelu Nikomahova etika gdje je polazio od onoga u čemu se svi ljudi slažu, a to je da je cilj ljudskog života ili blaženstvo, koje nije površni hedonizam, niti materijalno bogatstvo ili slava, već je sreća ili blaženstvo - dobro po sebi ili samovrijednost . Aristotel je tvrdio da je čovjek po prirodi političko biće (zoon politikon) i da svoju suštinu izražava tek u zajednici.


Nikomahova etika je djelo koje je Aristotel nazvao po svom sinu Nikomahu. Nikomahova etika predstavlja najpoznatije i potpuno sačuvano djelo iz područja helenske etike vrline. U njoj Aristotel ne govori o teološkom osnovu morala, nego o tome šta je to uopće vrlina (njena narav), te kako postatiti (biti) čovjek u pravom smislu te riječi. 041b061a72


Acerca de

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Miembros

bottom of page